Neuromusculaire Triggerpoint Therapiedé Trigger tot Herstel

Aantal behandelingen


Vaak zijn klachten niet na één behandeling verholpen. Het aantal behandelingen en de frequentie ervan, hangt af van de aard en oorzaak van uw klachten. De mate van verbetering verschilt per persoon en per klacht. Factoren als belasting en belastbaarheid worden met u besproken. Na iedere behandeling wordt er samen geëvalueerd of er een volgende behandeling nodig is.

dé Trigger tot Herstel

Op alle gemaakte afspraken zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Klachtenregeling en Tuchtrecht bij Myos Therapie


Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in werking getreden. Deze wet is essentieel voor het waarborgen van kwaliteit binnen de zorg. In mijn praktijk, Myos therapie, neem ik deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Ik streef altijd naar het leveren van de beste zorg en het behouden van uw tevredenheid. Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan volg ik het volgende proces:

  1. Persoonlijke Benadering: Als u een klacht heeft, verzoek ik u deze eerst persoonlijk met mij te bespreken. Als behandelaar bij Myos therapie geloof ik in het belang van open communicatie en zet ik mij volledig in om samen met u tot een passende oplossing te komen (stappenplan).
  2. Verwijzing naar Beroepsvereniging NVST: Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de NVST, mijn beroepsvereniging. Zij bieden een gestructureerd proces voor klachtenafhandeling. Voor meer informatie en het indienen van een klacht, bezoek deze link.


Voor meer informatie over de Wkkgz, nodig ik u uit om hier te lezen.


Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onder de AVG heeft iedereen sinds 25 mei 2018 een verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat u moet kunnen aantonen dat de organisatie in overeenstemming met de AVG handelt. Voor sommige gegevensverwerking heeft Praktijk Myos Therapie toestemming nodig van de betrokkene. Bij een eerste intake zal er altijd gevraagd worden om toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.


Uw Privacy en Persoonsgegevens

In mijn praktijk Myos therapie neem ik uw privacy uiterst serieus en behandel ik uw persoonsgegevens altijd met de grootste zorgvuldigheid. Mocht u zorgen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan moedig ik u aan dit direct met mij te bespreken. Als we samen geen oplossing vinden, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het indienen van een klacht, kunt u hier klikken.


Als uw behandelaar bij Myos therapie zet ik mij in voor een respectvolle, transparante en zorgvuldige behandeling van zowel uw gezondheid als uw persoonlijke gegevens. Uw vertrouwen en veiligheid staan bij mij voorop.
Maandag
12:00 - 21:00
Dinsdag
09:00 - 18:00
Woensdag
13:30 - 17:30
Donderdag
09:00 - 18:00
Vrijdag
Gesloten
Zaterdag
Gesloten
Zondag
Gesloten

KvK-nummer: 63992752

Parkeergelegenheid op eigen terrein.

De praktijk is bereikbaar met openbaar vervoer.